Konvertera Ljud


Jag hjälper dig digitalisera/konvertera dina kassettband och LP till DVD/CD  för vidare överföring till USB, filer på dator eller "molnet" för access på surfplatta och mobil m.m. Minidisc, stenplattor och andra ovanliga format kräver att jag får låna utrustning från Dig under arbetets gång.

Populära ljudinspelningar:

  • Egna inspelningar på kassettband
  • 1 backup av musik för eget bruk