Priser


Prislista från 19/2-18 tills vidare (enbart nya uppdrag)

Konvertera bild (foto/diabild/negativ):

1:50 kr/st (dock minst 150 kr) (jämförspris med andra: 5-12 kr/st)

Konvertera video eller ljud (VHS, S-VHS-C, kassettband, LP):

150 kr/st (VHS, S-VHS-C, VHS-C, kassettband eller LP) (jämförspris med andra: 300 kr/st)

Upphämtning resp. Lämning (om du inte lämnar och hämtar hos mig):

150 kr engångskostnad/ riktning

Alternativt fraktkostnad (rekommenderat brev/paket i sådana fall. Rekommenderas enbart utanför Stockholm).

Själva mediets pris (DVD) tillkommer (om du inte ger/skickar mig oöppnad media att använda). DVD 20 kr.

Andra format som Hi8, Super8, Minidisc, smalfilm, stenkaka etc kräver att ni lånar ut sådan speciell utrustning till mig under arbetets gång. Övrig utrustning står jag för. 

Skapa fotobok/annan trycksak (även 3d-printning i framtiden):

150 kr/arbetstimme. Framkallning, frakt etc för produkten betalas av kund till tredje part.

Montering/demontering av möbel (t.ex. IKEA-möbel):

200 kr/arbetstimme. Verktygslåda kan tas med. Borrning i vägg ingår ej.

Besöksadress/ leveransadress:

Kista galleria, Mall of Scandinavia eller Solna Centrum (i den prioordningen).

Hur kan jag vara så billig?

Jobbet utförs hemifrån, dvs inga kostnader för butiker, lokaler etc. Inga anställda. Under gränsen för moms.